BOGATA OFERTA KOBIET

szukaj

 

Witamy państwa na portalu kicie.pl zawierającym darmowe Ogłoszenia i Czat-anonse erotyczne Pań i Panów, oraz Agencje.

 

POLECAMY
 

Miejsce na Twoją reklamę.

Prosimy o kontakt mailowy.

Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego sie pod adresem kicie.pl.
2.Zamieszczając tu ogłoszenie oświadczasz, iż jesteś osobą pełnoletnią i w pełni świadomą swoich czynów, oraz wyrażasz zgodę
na zamieszczanie swoich danych osobowych w celach statycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997r "Dz. U nr 133 z 1997r".
3.Właścicel portalu zwany dalej administratorem nie ponosi odpowiedzialności za treści, oraz materiały w charakterze zdjęć użyte
w ogłoszeniu. Całkowita odpowiedzialność karna i prawna przechodzi na osobę umieszczającą swoje ogłoszenia w serwisie. Nie
odpowiadamy także za komentarzę, oraz treści pisane na czacie.
Portal jest tylko pośrednikiem i nie może odpowiadać za treści i charakter ogłoszeń.
4.Administrator serwisu zastrzega sobie także możliwość zablokowania, bądz ograniczenia dostępu osobom, którzy swoimi działaniami
naruszają postanowienia zawartę w regulaminie.
5.Zabrania się publikowania materiałów oraz tekstów naruszających dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc,
 nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.)
6.Administrator Portalu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne umieszczenie przez użytkowników Portalu zdjęć lub innych
materiałów , które naruszają prawa autorskie. Jeśli natomiast stwierdzimy przypadek otrzymania udokumentowanego zgłoszenia takiego nadużycia,
zdjęcia lub inne materiały zostaną usunięte a wobec użytkowników, którzy je zamieścili zostaną wyciągnięte konsekwencje.
7.Serwis nie ponosi konsekwencji za usterki spowodowane problemami technicznymi.
8.Funkcjonowanie portalu jest zgodne z ogólnymi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
9.Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszeń lub komentarzy naruszających czyjeś dobra osobiste lub sprzecznych
z literą prawa polskiego.
WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
1.Dopuszcza się zamieszczenie w Portalu tylko jednego ogłoszenia przez tą samą osobę. W przypadku zamiaru dodania większej ilości
 ogłoszeń wymagany jest kontakt z Administratorem Portalu.
2. Zamieszczając ogłoszenie w Portalu Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści oraz fotografie, dane osobowe oraz numer telefonu są prawdziwe
 i zgodne z aktualnym stanem faktycznym (zdjęcia nie mogą być starsze niż jeden rok) oraz że przedstawiają one osobę której numer
telefonu został podany w ogłoszeniu.
3. Zamieszczając ogłoszenie w Portalu Użytkownik oświadcza, że zamieszczane treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, dóbr
osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych lub praw własności przemysłowej. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że
posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w
zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie ogłoszenia w Portalu, oraz że działa za przyzwoleniem osób trzecich na umieszczenie
przez niego w Portalu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
4.Ilość zdjęć zamieszczanych w portalu nie może być mniejsza niż 2 sztuki. Zdjęcia słabej jakości, bądz też przedstawiające inną
osobę niż w rzeczywistości, lub naruszające dobra osobiste innych osób mogą zostać usunięte, a konto takiej osoby zablokowane.
5.Ogłoszenia są zamieszczane w Portalu na okres 90 dni. Ich zamieszczenie jest bezpłatne.Po upływie powyższego terminu ogłoszenie przestaje
być aktywne i zostaje przeniesione do archiwum. Ogłoszenie można odnowić nawet po skonczonym terminie edycji.
6.Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści ogłoszeń, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach Portalu, oraz
dodanie do publikowanych zdjęć loga Portalu.Moderację treści ogłoszenia przez administratora w celu usunięcia błędów związanych z zasadami
pisowni, naruszeniem regulaminu.
Administrator zastrzega sobie także możliwość odmówienia publikacji bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku stwierdzenia złamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę Portalu lub osób trzecich , Administrator może zgłosić powyższe organom ścigania.
logo
wszelkie prawa zastrzeżone
osób online: 1 stat4u